Education

Mektûbât Tercemesi

971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır. İnsanoğlunun rûhî hastalıklarının tedâvî yollarını göstermiş, islâm dînine nasıl inanılacağı, ibâdetlerin ehemmiyyeti, Evliyâlık, Resûlullahın güzel ahlâkı, islâmiyyet, tarîkat ve hakîkatin ayrı-ayrı şeyler olmadıklarını îzâh etmişdir. Üç cild ve aslı fârisî olan mektûbât kitâbında (536) mektûb vardır. (Müjdeci Mektûblar) kitâbı, (Mektûbât) ın birinci cildinin tercemesidir.

The Edupunks' Guide to a DIY Credential

A first-of-its kind resource for the future of education: a comprehensive guide to learning online and charting a personalized path to an affordable credential using the latest innovative tools and organizations. Real-life stories and hands-on advice for today's students, whether you're going back to school, working, transferring colleges, or pursuing lifelong learning goals.