Islam

40 Hadiths for Children with Stories

Our beloved Prophet (peace be upon him), who brought us the Qur’an or the commands of our Lord, explained to us these Divine commands through his hadith. He taught us through his sayings what we need to do in order to be happy both in this life and in the Hereafter.

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Birinci Kısm

Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.